Overslaan naar content

Store & Field Lead - Butikschef

On-site
 • Odense, Syddanmark, Denmark
Store & Field

Job description

Jobbeskrivelse  ((English version below))

Er du klar til dit Swapfiets-eventyr?

Hej, vi er Swapfiets! 👋 Cykelabonnementet, hvor du altid er sikret en fungerende cykel. Vores mission? At gøre byer mere beboelige og bæredygtige under mottoet 'køb mindre, brug mere'.


Kan du genkende dig selv i følgende?

Dit mål? Meget enkelt: du gør vores medlemmer og kolleger super glade! Swapfiets står for Service med et stort S. Du sørger for, at vores medlemmer i Odense oplever vores gode service hver dag. Du er frontløber, når det kommer til at levere service, og du er et godt eksempel for dit team.

Du er smøreolien, der sørger for, at kæden kører jævnt. Du er en leder, og du kan lide at begejstre folk omkring dig. Når det bliver travlt og hektisk, er du i stand til at håndtere problemer i butikken eller vores Swapbil, om det er en medarbejder der sov over sig eller en uventet snestorm. Du ved, hvordan du sælger vores fantastiske produkter, og du sørger for, at vores kunder går derfra med et smil på læben.


Dit ansvar

 • Du er ansvarlig for driften af butikken og servicebilen i Odense;

 • Ca. 60 % af dine time er operationelle, hvor du selv er i butikken eller bilen, og servicerer kunder eller reparerer cykler;

 • Du vil lede et team af ca. 10 ansatte og træne dem til at levere service pĂĄ højt niveau;

 • Du stĂĄr selv for rekruttering og ansættelser i samarbejde med HR;

 • Du driver lokale marketing- og partnerskabsaktiviteter for at opbygge Swapfiets brandet og vores kundebase (vi samarbejder f.eks. med Odense Boldklub og Heartland festival);

 • Du er ansigtet pĂĄ Swapfiets i Odense og yder en fantastisk service til vores kunder;


Din profil

 • Du har et fantastisk kundefokus og forstĂĄr at sætte et smil pĂĄ vores medlemmers ansigter;

 • Et solidt kendskab til cykler. Tidligere erfaring og/eller cykelmekaniker uddannelse er et plus;

 • Du kan arbejde selvstændigt men ved ogsĂĄ hvordan man opbygger et stærkt team;

 • Du har det godt med din dag, nĂĄr hvert medlem fik den service, de fortjente, og dit team var hĂĄrdtarbejdende og motiveret;

 • Med din hjælp ved alle, hvad de skal gøre. Du kommunikerer altid klart og ærligt;

 • Du har et godt lokalt netværk, som kan bruges ift. ansættelser men ogsĂĄ lokale marketingfremstød;


Hvad Swapfiets tilbyder dig

 • Løn baseret pĂĄ kvalifikationer og erfaring;

 • Din egen Swapfiets-cykel (lĂĄn-leasing)! (efter relevant skattelovgivning);

 • MacBook eller en Windows-bærbar computer (hvad du foretrækker);

 • Solid pension (du betaler 2%, vi betaler 10%) med sundhedsforsikring;

 • 25 feriedage + 5 feriefridage;

 • Fritvalgskonto;

 • Træninger og læringsprogrammer udviklet af vores HR;

 • Visma LogBuy: en attraktiv rabatordning, der giver rabatter pĂĄ alt fra ferier til haveudstyr og fitnessmedlemskaber;

 • Gratis billetter til OB’s hjemmekampe;

 • Masser af ansvar, udfordrende arbejde og venlige kolleger;


Træd mod inklusivitet med Swapfiets! 🚲

Hos Swapfiets tror vi på styrken af mangfoldighed og inklusivitet. Selvom vi er stolte af de fremskridt, vi har gjort, erkender vi, at vi stadig har arbejde at gøre for at skabe det inkluderende miljø, vi forestiller os. Vi er forpligtet til kontinuerlig vækst, læring og fremme af en arbejdsplads, hvor alles stemme bliver hørt og værdsat. Tag med os på vores rejse, for at gøre Swapfiets til et endnu mere levende og inkluderende fællesskab.


Job requirements


Are you ready for your Swapfiets adventure

Hi, we are Swapfiets! đź‘‹ The bicycle subscription where you are always assured of a working bicycle. Our mission? Making cities more livable and sustainable under the motto 'buy less, use more'.


Do you recognize yourself in this?

Your goal? Very simple: you make our members and colleagues super happy! Swapfiets stands for Service, with a capital S. You make sure our members in Odense experience our great service every day. You are a frontrunner when it comes to delivering service and you set a good example for your team.


Your responsibilities

 • You are responsible for the daily store & field management in Odense, including one store and one service car

 • You will work 60% of the time in the Swapfiets store or field and deliver outstanding service

 • You will manage a team of approx. 10 Swappers & Store Heroes and train them to deliver uniform and awesome experience to our members while driving customer basket value

 • You hire these Swappers & Store Heroes yourself and create their contracts together with HR

 • You also drive local marketing and partnerships activities to build the Swapfiets brand and our customer base (OB football club, Heartland festival etc.)

 • You are the face of the Swapfiets Store & Field service in Odense and ultimately provide the epic service to our customers


Your profile

 • You’ve got an amazing customer focus and know how to put a smile on our members’ faces

 • Affinity and knowledge about bikes - prior bike mechanic experience and/or educations is a plus, but not mandatory

 • You prefer to work independently and can therefore make the right decisions

 • You feel good about your day when every member got the service they deserved and your team worked hard and was motivated to

 • With your help everybody knows what to do, you always communicate clearly and honestly

 • You preferably have a network of local enthusiasts who you convince to come and work at Swapfiets


What Swapfiets offers you

 • Salary based on qualifications and experience

 • Your own Swapfiets bike (lend-lease)! 

 • MacBook or a Windows laptop (what you prefer)

 • A solid pension (you pay 2% we pay 10%!) and health insurance plan

 • 25 vacation days + 5 special vacation days (feriefridage)

 • Fritvalgskonto

 • Learning programs developed by our L&D department

 • Visma LogBuy: an awesome discount scheme offering discounts on everything from holidays to garden equipment and fitness memberships

 • Free tickets to OB, as part of out partnership with them

 • Lots of responsibility, challenging work, and friendly colleagues


Pedalling Towards Inclusivity at Swapfiets! 🚲

At Swapfiets, we believe in the power of diversity and inclusivity. While we are proud of the progress we've made, we acknowledge that we still have work to do to create the inclusive environment we envision. We are committed to continuous growth, learning, and fostering a workplace where everyone's voice is heard and valued. Join us on our journey to make Swapfiets an even more vibrant and inclusive community.

or